Філософія як навчальна дисципліна.

ФІЛОСОФІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції, б) семінарські заняття,  в) самостійна робота студентів

Теми лекційного курсу розкривають головні проблеми відповідних розділів філософії.


Кількість навчальних годин – 90 ( 3 кредити ЕСТS).
Лекцій – 20 годин, семінарських занять – 30 годин, з них 4 – підсумковий модульний контроль, самостійної роботи – 40 годин.Зміст дисципліни структуровано у 2-х модулях та 5 змістових модулях.

Вичерпна, але застаріла інформація для студентів з курсу міститься у
Попередній методичці (2012 рік)

але на данний час (2014 рік) методичні вказівки поширюються викладачами груп у папері

також 
Методичні поради

Фрагмент англомовного підручника із змістом (автори - М.В, Попов, О.О. Закордонець)

обкладинка  підручника