Релігієзнавство як навчальна дисципліна.


Курс релігієзнавство читається для студентів заочників фармацевтичного факультету. Для студентів очної форми навчання зміст курсу "релігієзнавство" частково включено до курсу філософії (1 модуль).

Орієнтовні питання для курсу "Релігієзнавство", скорочений перелік, повний перелік варіюється.

Предмет релігієзнавства, його завдання цілі та структура.
Визначення, сутність та основні ознаки релігії.
Структурні елементи релігії.
Специфіка релігійної свідомості.
Значення релігійного культу.
Функції релігійних організацій.
Функції та роль релігії в суспільстві.
Класифікація форм релігії.
Характеристика родо-племінних вірувань.
Особливості формуваня та риси національно-державних релігій.
Характеристика даосизму.
Характеристика конфуціанства.
Характеристика індуїзму.
Характеристика зароастризму.
Іудаїзм як монотеїстична релігія. Його еволюція та віровчення.
Порівняльна характеристика родо-племінних, національно-державних та світових релігій.
Історичні умови походження буддизму.
Основи віровчення, джерела, культ.
Чотири істини Будди.
Головні напрямки в буддизмі.
Виникнення та ідейні джерела християнства.
Еволюція християнства та утвердження його державною релігією Римської імперії.
Головні ідеї, догмати, культова обрядність християнства.
Структура Біблії.
Причини розколів в християнстві.
Порівняльна характеристика католицизму та православ'я.
Загальні особливості протестантизму.
Форми протестантизму, їх особливості.
Дохристиянські вірування Київської Русі.
Запровадження християнства в Київській державі.
Причини утворення греко-католицької церкви на Україні.
Основи віровчення ісламу.
Характеристика Корану.
Основні напрямки в ісламі.