до сайту НМУ  ім. О.Богомольця

Новини  кафедри  філософії  та  соціології.
   На головну мови: english, українська    


вересень, 1 2014  
Студенти, що склали заборгованість


серпень, 26 2014  
Новий регламент складаня заборгованостей студентами
Регламент прийому відробок пропущених занять та складання ПМК по кафедрі філософії та соціологіїквітень 2014  
Наново переглянуті, впорядковані та переведені у формат PDF Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (2008 рік видання) для курсу Соціологія та медична соціологія (сторінка курсу)


квітень 2014  
Вийшов з друку підручник Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник
2-е видання, перероблене і доповнене (перше видання 2012 року)
Навчальний посібник презентує теоретичну позицію провідних вітчизняних вчених у практиці висвітлення й вирішення фундаментальних проблем сучасної етики. У ньому врахованиий досвід викладання етики у вищих навчальних за­кладах. Він розширить знання студентів за будь-якого з прийнятих варіантів вив­чення курсу етики. Використання класичної філософської спадщини й теоретич­них інновацій робить це видання корисним не лише для студента, магістра чи аспіранта, а й для усіх зацікавлених проблемами розвитку сучасного етичного знання.

обкладинка спереду        остання сторінка
видання підготовлене установами:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України


Відповідальні редактори:
доктор філософських наук, професор П.А.Кравченко, завідувач кафедри філософії, декан історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г..Короленка
доктор філософських наук, доцент І.В.Васильєва,
завідувач кафедри філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
лютий 2014  
Попередні методичні рекомендації з філософії, хоча й можуть бути використані в крайньому разі, але є застарілими для 2014 року, нові методичні рекомендації поширюються викладачами груп у паперовому варіанті4.10.12  
Нові методичні рекомендації з курсу філософії для поточного семестру.
можна знайти тут
попередні рекомендації є застарілими


7.10.11  
Поновив свою роботу сайт кaфедри філософії та соціології.
Наявні україномовна (повна) та англомовна (стисла) версія сайту.


липень-вересень 2011  
За ініціативою Ректора НМУ імені О.О.Богомольця академіка НАМН України професора В.Ф. Москаленка соціологічною групою в липні 2011р. розпочато лонгітюдне соціологічне дослідження абітурієнтів-першокурсників 2011 року, присвячене вивченню їх ціннісних орієнтацій та інформаційних вподобань.
В липні проведено анкетування першокурсників НМУ 2011 р.
Про результати дослідження зроблений звіт на ректораті НМУ 04.08.2011 року головою соціологічної групи І.В.Васильєвою.
У вересні проведено суцільне анкетування першокурсників 2011 року всіх факультетів.

Анкета опитуванняУ 2011 році  
Видано підручник професора Попова М.В. "Філософія"
Філософія. К. ВСВ "Медицина" 2011 - 344с.

обкладинка спереду        остання сторінка