до сайту НМУ ім. О.Богомольця

Наукова робота кафедри філософії та соціології.
   Головна мови: english, українська    Співробітники кафедри працювали над дослідженням
комплексних науково-дослідних тем:


2006-2007 роки -
"Сучасний науковий статус філософії як навчальної дисципліни в медичному ВНЗ",
науковий керівник - докт. філос. наук, проф. М.В, Попов,
відповідальний виковнавець - канд. філос. наук , ст. викл. В.С. Алікін


2008-2009 роки -
"Екологічні аспекти сучасної соціології медицини"
науковий керівник - зав. кафедри, канд. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальний виковнавець - канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук


2009-2010 роки -
"Микола Кудрицький: лікар, педагог, вчений (інтелектуальна біографія репресованого медика-гігієніста)"
науковий керівник - зав. кафедри, канд. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальний виковнавець - канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук


2011-2013 роки -
"Проблема здоров'я людини: соціокультурні чинники"
науковий керівник - зав. кафедри, докт. філос. наук, доц. І.В.Васильєва,
відповідальні виковнавці - докт. філос. наук, проф. М.В, Попов, канд. іст. наук , доц. І.М. Сахарчук