до сайту НМУ ім. О.Богомольця

Студентський науковий гурток
з соціально-політичних проблем сучасності.
   На головну мови: english, українська    


Науковий кервник гуртка Єзікян Г.М., канд. істор. наук, ст. викладач.

Староста гуртка Згурський Петро, ФПЛдЗСУ.

Основними напрямками роботи гуртка є підготовка до участі в науково-теоретичних, міжвузівських
республіканських та міжнародних конференціях різних рівнів, олімпіадах, симпозіумах, творчих конкурсах.

Кафедра надає суттєву допомогу гуртківцям в їх науковій роботі.

Здійснюється вона у різноманітних формах:

*          збирання первинних матеріалів;

*          бібліографування та анотування літератури за темою;

*          первинна обробка зібраного матеріалу;

*          самостійна розробка питання за заданою методикою;

*         остаточне завершення самостійної роботи.

 

Тематика цих засідань досить різнобічна. Так, у минулому навчальному році на засіданнях гуртка

були розглянуті такі питання:

*          підготовка студентських робіт до І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук;

*          підготовка студентських робіт до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук;

*          підготовка студентських робіт до Х етапу Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студента-медика» в УАНМ;

*          підготовка студентських робіт до Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров'я (НМУ імені О.О.Богомольця);

*          підготовка студентських робіт до науково-медичної конференції, присвяченої 65-річчю Великої Вітчизняної Війни (НМУ імені О.О.Богомольця, кафедра філософії та соціології);

*          обговорення тем виступів членів наукового студентського гуртка кафедри на щорічній міжвузівській конференції на базі МСУ, м. Київ.

Студенти-гуртківці приймають активну участь у науково-теоретичних конференціях різних рівнів. У 2009-2010 навчальному році група студентів-гуртківців приймала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Група студентів стала призером на даній конференції.

Студенти гуртка виступали на конференціях, брали участь в олімпіадах різних рівнів, багато з них зайняли призові місця, отримали нагороди та премії у конкурсах на найкращу наукову роботу.

Ряд студентських наукових тез були надруковані у наукових журналах та збірках тез конференцій.